loading
İSGPRO


WEB TABANLI     MERKEZİ YÖNETİM     KOLAY VE HIZLI KURULUM

İSGPro, iş güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001, OHSAS18001 yönetim sistemleri çerçevesinde hazırlanmış web tabanlı bir iş güvenliği yazılım projesidir. İşyeri güvenlik birimlerindeki tüm işlemler bu yazılım paketi sayesinde takip edilebilir, sorgulanabilir ve raporlanabilir.

İSGPro, web tabanlı bir İSG programı olduğu için Intranet ve Internet ortamlarında çalışır. Intranet & Internet’e erişilebilen cihazlardan veri işleme, raporlama, sorgulama ve istatistik oluşturma işlemlerinin yapılabilmesini sağlar. Yönetimi ve bakımı kolaydır. Son derece önemli ve gizli olan bilgiler, müşterilerin kurumsal sunucularında barındırılır. Böylece kullanıcı bilgisayarlarının yedeklenmesi, güncellenmesi ve ek güvenliğinin sağlanması gerekmez.

Akademedya tarafından 2006 yılından bu yana her ölçekteki müşteri firmalarında, sektörel uzmanlığa sahip iş güvenliği uzmanları ve yöneticilerinin danışmanlığında geliştirilmiş, müşteri beklentileri doğrultusunda geliştirilmeye devam etmektedir.

İSGPro, Türkiye'nin dev kuruluşlarının referansına sahiptir.

Mobil uygulamaların da desteği ile kurumsal İSG faaliyetlerine çağdaş bir yönetim anlayışı katar.

Dinamik kullanıcı-rol modeli sayesinde yazılıma sınırsız sayıda kullanıcı ekleme imkânı sunar. Uygulamanın ana kullanıcıları dışında, anonim ara yüzler ve son kullanıcı sağlık ve güvenlik portali modülü ile kısıtlı profillerin dışında tüm çalışanların hizmet alabileceği bir yapı sunar.HEDEF KİTLE

İSGPro, yasal mevzuata ve kurumsal prosedürlere uyum sağlamakla sorumlu tüm birimler tarafından kullanılabilecek modüller içerir. İlişkili modüller ve ortak dashboardlar sayesinde, çok basamaklı işlerin paylaşılmasını, kolaylaştırılmasını sağlar.

Amaç - Kapsam & Kullanıcı Profili

Her ölçekteki işletmelerin işyeri güvenlik biriminin faaliyetlerini planlayabilmesini, yasal mevzuata uygunluğun takip edilmesini, takvimli işlerin ve periyotların takibini sağlamak için tasarlanan iSGPro, yaklaşık 20 modül içermektedir. Modül ve işyeri bazlı yetkilendirme yapılabildiği için, kurumsal görev paylaşımına önemli katkı sağlar. Anonim (tanımlanmış kullanıcı olmadan) erişime olanak veren modülleri sayesinde, işletmelerdeki en alt kademe çalışanların da İSG Yönetim Sistemine dahil edilmesine olanak verir.GENEL ÖZELLİKLERİ
 • Web tabanlı
  Kullanıcı bilgisayarlarında hiç bir kurulum ve konfigürasyon gerektirmez (İnternet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox desteği)
  Dinamik ve güçlü altyapısı ile sektör bağımsız
  Çoklu şirket ve lokasyon desteği ile merkezi yönetim
  Kullanıcı dostu ara yüzler sayesinde hızlı ve kolay kullanım
  Güçlü merkezi yetkilendirme modülü sayesinde çok güvenli
  Active Directory ile entegre login sistemi
  Esnek ve gelişmiş sorgulama ara yüzleri
  Grafiksel raporlar, ofis uygulamalarına veri transferi
  Bildirimi zorunlu formları otomatik olarak oluşturur
  Muayene ekranlarında tüm verileri tek ekrandan ve arama motorları sayesinde hızlı şekilde girilebilme imkanı
  Kullanıma hazır ön tanımlı veritabanı
  Veri madenciliği desteği ile geliştirilecek karar destek modülü, iş kazası ve meslek hastalıkları sayılarını azaltıcı yönde pro-aktif yönlendirmeler yapabilme
  Personel Kartı sayesinde, kişilerin tüm verilerini tek ekranda detaylı sunabilme
  Detaylı doküman / eklenti yönetimi modülü ile her dosya formatında eklenti saklayabilme

 • Elektronik ortamdan yürütülmeye başlanan süreçler ile önemli ölçüde kağıt ve zaman tasarrufu
  T.C. mevzuatı, kurum standartları ve iç tüzükleri ile “Yasal ve Diğer Şartlar”ın takibi
  Personel bilgilerini, firmanızın kullandığı herhangi bir insan kaynakları veritabanından ve uygulamasından (SAP,Humanist,Poldy,Opera,Logo, vb. programlar) otomatik olarak güncelleme imkanı
  Gelişmiş Risk Değerlendirme Modülü
  Eğitim ve denetim planlarının etkin takibi
  Portal niteliğinde tasarım, etkileşimli ana sayfa ve modül kısayolları ile asistan bir uygulama
  Ana sayfa hatırlatmaları (dashboard) ve e-posta bildirimleri ile sürekli canlı sistem
  Developer Express geliştirme platformu ile kullanıcı dostu görünüm, şık ara yüzler, sürükle & bırak esnekliği de sunan iş zekası çözümleri, sorgu, rapor ve grafik çıktıları
  Güncel Microsoft teknolojileri ile geliştirme ve MS Sql Server veritabanı desteği


Modüller
 •  Dinamik Altyapı Kütüphanesi
   Risk Değerlendirmesi ve Uygunsuzluk Takibi
        İş, iş adımı, kimyasal, mekan ve ekipman bazında Risk Analizleri
        Ön tanımlı kontrol listeleri üzerinden uygunluk değerlendirmesi
   İş Kazası Modülü
        İş Kazası Detay Bilgileri
        Kök Neden Analizi
        İstatistikler
        Bölüm, Kaza Sınıfı, Personel Türü bazında Aylık, Yıllık istatistik ve Grafikleri
        Kaza Olabilirlik, Ağırlık ve Sıklık Oranı istatistik ve Grafikleri
   Bildirimler
        Olay Bildirimi
        Ramak Kala (Kıl Payı, Yakın Kaza) Bildirimi
        Yangın ve Yangın Başlangıcı Bildirimi
        Güvensiz Davranış Bildirimi
        Mobil Arayüz Desteği
   Saha Denetimleri
        Sahada Tespit Edilen Tehlike/Uygunsuzlukların Takibi
        Mobil Arayüz Desteği
   Acil Durum ve Tatbikat Yönetimi
        Acil Durum Ekiplerinin Belirlenmesi, Yönetilmesi, Uyarılar, Bildirimler
        Tatbikat Yönetimi
   Eğitim Modülü
        Yıllık Eğitim Planı
        Tehlike Sınıfı Bazında Personel Eğitimlerinin Takibi
        Sorgulama ve Raporlar
   İzne Bağlı İşler ve Çalışma Bildirimleri
        Çalışma Bildirimi (Kurum İçi / Taşeron Firma)
        İş İzinleri Takibi
        Mobil Arayüz Desteği
   KKD Takibi
        KKD Stok Takibi
        Personel KKD Teslim / Değişim Takibi
 •  Taşeron Yönetimi
        Alt işveren çalışanlarına ait yasal olarak takip edilmesi gereken konuların (sağlık raporu, eğitimleri, kkd'leri vb.) takibi ve hatırlatılması
   Kimyasal Modülü
        Kimyasal Tanım, Piktogram ve Sorguları
        Özet MSDS Formları (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)
   Ergonomi Analizleri
        Ağırlık Kaldırma Analizi
        Hızlı Maruziyet Değerlendirme
        TIE Ergonomi Analizi
        Sue Rodgers Ergonomi Analizi
   Çevre Modülleri
        İzleme ve Ölçme Takibi
        Çevre Etki Değerlendirme
        Atık Takip İşlemleri
        Tedarikçi Firma Sözleşme / Lisans Takibi
        Su Arıtma Ölçüm Değerleri
        Sera Gazı Emisyon Ölçümleri Takibi
        Çevreyi Etkileyen Olay / Çevre Kazası Takibi
   Entegre DÖF Modülü
        Sistem İçerisindeki Tüm Modüllerle Bağlantılı DÖF Sistemi
        Olay, Durum ya da Davranış Nedenleri Bazında DÖF İstatistikleri
        Dinamik Eskalasyon ve Hatırlatma Altyapısı
   Yıllık Çalışma Planı
   Ekipman Kontrolleri
   Yasal Uygunluk Değerlendirmesi ve Mevzuat Takibi
   Kurum İçi / Dış Kurum Denetimleri Takibi
   ISG Kurul Toplantıları
   Ortam Ölçümleri
   Doküman Yönetimi
   Kök Neden Analizi
   E posta hatırlatmaları
   Yönetici Hatırlatmaları
   İstatistik ve Raporlama